Schooljaar 2020-2021

Algemene coördinator kleuter-en lagere afdeling: directeur Jo Vermeulen

Zorgondersteuning kleuter- en lagere afdeling: 
juf. Céline Van Steenkiste

Leescoach: juf. Ingrid Tavenier

Aanvangsbegeleider: juf. Karen Plets

Webbeheerder: mevr. Marleen Demuynck

Preventieadviseur (IDPBW): mevr. Marleen Demuynck