Algemene coördinator kleuter-en lagere afdeling:
directeur Jo Vermeulen

Zorgondersteuning kleuter- en lagere afdeling: 
juf Céline Van Steenkiste

Aanvangsbegeleider: juf Karen Plets
Beleidsondersteuning: juf Karen Plets
Taalintegratie kleuterafdeling en L1: juf Els Bommarez

Preventieadviseur psychosociale (IDPBW): mevr. Marleen Demuynck