De ouderraad is een groep ouders die zich vanuit betrokkenheid met de school, samen inzet voor een goede werking en een goede sfeer op school.

Via allerhande (opbrengst-) activiteiten willen we ook een extraatje bezorgen aan de kinderen.
We vergaderen gemiddeld 6 à 8 keer per jaar (maximum 1 x per maand) met de leden van de ouderraad.

Op de agenda van zo'n vergadering staan:
1. evaluatie van de activiteiten 
2. feedback van de verschillende werkgroepen
3. het financiële plaatje
4. eventuele vragen, zaken die leven bij ouders of op school,  worden voorgelegd en besproken binnen de ouderraad om samen op zoek te gaan naar oplossingen en compromissen.  Op die manier vormen we een brug tussen de ouders en de school.

Naast de vergaderingen werken we met werkgroepen, om de geplande activiteiten goed en tot in detail te kunnen voorbereiden. Zo heb je momenteel de werkgroep: spookjesjacht, verkeer, bar, communicatie, familieactiviteit, technologiedag, gastspreker, zomerbar, sfeer & gezelligheid...

Naast eigen georganiseerde activiteiten bieden we hulp bij o.a. het schoolfeest, receptie van de eerste communie, …

De ouderraadvergaderingen zijn open vergaderingen wat betekent dat alle ouders altijd welkom zijn.

KOM ERBIJ!
De ouderraad zoekt nog een aantal actieve denkers, helpende handen, constructieve bouwers, mensen die hun eigen talenten willen inzetten op school. Waarom u niet?

Ouders die willen helpen bij bepaalde activiteiten, zich willen aansluiten bij de ouderraad of vragen hebben omtrent de ouderraad kunnen steeds contact opnemen met de leden van de ouderraad, de directeur of kom gewoon af naar de volgende vergadering, u bent steeds welkom!

Of stuur een mailtje naar onze voorzitter,
ouderraad@heule-watermolen.be

Voorzitter: Joren D'Hu
Ondervoorzitters: Geoffrey Pareyn en Jona Allegaert
Penningmeester/secretaris: Cédric Seynaeve