De ouderraad komt dit schooljaar bijeen op:

Opgepast! Wijzigingen door de Corona maatregelen.
De vergaderingen starten stipt om 20.00u (welkom vanaf 19.30u) en gaan door in het personeelslokaal van vbs De Watermolen (ingang blok P (oud-pastoriegebouw) - 1ste verdieping - lokaal rechts).

Alle ouders zijn welkom!