Dier in de kijker - De pimpelmees

Dier in de kijker - De pimpelmees

Waar bouwt een pimpelmees zijn nest?
In bosrijke gebieden met veel oude loofbomen komt de pimpelmees het meest voor, daar broeden zij in de boomholtes. Ook in dorpen en steden zien we de pimpelmees en daar broeden ze graag in nestkasten.

Waar leeft de pimpelmees in de winter?
In de herfst en de winter zit de pimpelmees vaak in het riet, waar ze zich voedt met insectenlarven verscholen tussen en op de rietstengels.


 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees
 • Dier in de kijker - De pimpelmees