Info voor ouders met kinderen geboren in

Info voor ouders met kinderen geboren in

‘2019’

Elk kind in België is leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar (wetgeving 1 september 2020). Daarvoor was dat tot 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus 'leren' vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen. 

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 

Voorbeelden:

  • Geboren op 3 januari 2019: leerplichtig op 1 september 2024. 
  • Geboren op 30 december 2019: leerplichtig op 1 september 2024. 

Kinderen zijn 13 schooljaren lang leerplichtig (van 5 jaar tot 18 jaar). 

In het schooljaar 2024-2025 geldt dit voor alle kinderen geboren voor 1 januari 2020.

Klik hier door naar alle info Onderwijs Vlaanderen.