Schooljaar 2020-2021

L1 juf Orphée, juf Els V., juf Mathilde
Co-teaching juf Margo

L2A meester Stijn/ juf Camille, L2B juf Hilde
Co-teaching meester Stefaan 

L3A juf Griet D., juf Sabine, L3B juf Aloma (ziekteverlof) / juf Sofie 
Co-teaching juf Camille
Co-teaching juf Griet D.

L4A juf Darline, L4B juf Greet
Co-teaching juf Camille 

L5 juf Carmen (ziekteverlof) / juf Kimberly, juf Katrien en juf Madeleine 

L6 juf Karen, juf Joyce
Co-teaching juf Ingrid, juf Katrien

Bewegingsopvoeding: juf Marijke

Zorgondersteuning: juf Céline
Leescoach: juf Ingrid
Aanvangsbegeleider: juf Karen
ICT-coördinator: meester Niels