Schooljaar 2023-2024

Team 1
juf Orphée, juf Mathilde en juf Cara 

Team 2
meester Stijn, juf Camille en juf Ulrike

Team 3
juf Aloma, juf Lies, juf Sabine en juf Els V. (ziekteverlof)

Team 4
juf Greet, juf Sofie, juf Darline en juf Els V. (ziekteverlof)

Team 5 
juf Caroline, juf Carmen, juf Katrien en juf Els V. (ziekteverlof)

Team 6
juf Joyce, juf Karen
juf Madeleine en juf Katrien

Lichamelijke opvoeding: meester Louis 

Klasondersteuning L3, L4, L5: juf Rien

ICT/media-coördinator: meester Niels

Zorgondersteuning: juf Céline 
Aanvangsbegeleider en beleidsondersteuning: juf Karen
Taalondersteuning: juf Ine
Taalinitiatie: meester Louis