SCHOOLJAAR 2020-2021

Peuterklas: juf Lien / juf Griet V./ juf Valerie (woensdag)
Kinderverzorgster Juf Viviane

K1A juf Evelyne, K1B juf Marlies 
Co-teaching K1 juf Evelien T.

K2 juf Virginie, juf Griet A.
Co-teaching K2 juf Hilde D.

K3 juf Els, juf Stine
Co-teaching K3 juf Evelien T.

Co-teaching kleuterafdeling juf Griet V.
Bijsprongjuf: juf Marije

Bewegingsopvoeding: juf Corina

Zorgondersteuning: juf Céline

ICT-coördinator: meester Niels