SCHOOLJAAR 2020-2021

Peuterklas: juf Trui (overleden), juf Lien
Kinderverzorgster Juf Viviane

K1A juf Evelyne, K1B juf Marlies (zwangerschapsverlof)/ juf Griet V.
Co-teaching K1 juf Evelien T.

K2 juf Virginie, juf Griet A.
Co-teaching K2 juf Hilde D.

K3 juf Els, juf Stine
Co-teaching K3 juf. Evelien T.

Co-teaching kleuterafdeling juf Griet V.
Bewegingsopvoeding: juf Corina

Zorgondersteuning: juf Céline
ICT-coördinator: meester Niels