Administratief medewerkers vbs de Watermolen:
Uitvoeren van leerlingen, personeels- en financiële administratie,
verzorgen van interne en externe communicatie,
beleids-, schoolorganisatorische en pedagogische taken ondersteunend,

mevr Marleen Demuynck 
(webbeheerder, EHBO- medische verantwoordelijke, preventieadviseur SGH)

mevr Barbara Nuyttens
(aanspreekpersoon ivm inschrijvingen en facturatie leerlingen)

mevr Caroline Vandenbussche SGH (facturatie, boekhouding)