schooljaar 2018-2019

1A juf Orphée, 1B juf Aloma, 1C juf Darline
2A meester Stefaan, 2B juf Hilde 
3A juf Ingrid en juf Sabine, 3B juf Els
4A meester Stijn, 4B juf Greet 
5de juf Carmen, juf Katrien en juf Madeleine 
6de juf Karen en meester Jo
bewegingsopvoeding juf Marijke
zorgjuffen: juf Sabine, juf Katrien, juf Marijke, juf Griet D, juf Céline
ICT meester Jeroen