Startviering

Startviering

Het bisdom Brugge deelde ons mee dat pr. Marc Frenay voor onbepaalde tijd met ziekteverlof is. We wensen pr. Marc Frenay heel veel beterschap toe.

Voor de liturgie kunnen we nu een beroep doen op meewerkend pr. Marc Coudijzer. Pr. Marc Coudijzer was tot aan zijn pensioen pastoor in de Sint-Augustinusparochie van Stasegem. Hij zal nu ook onze schoolvieringen voorgaan.

Pr. Marc Coudijzer, we heten u welkom op vbs de Watermolen.

De viering met als thema 'Bouwen aan een warme school' was een voltreffer.
Alle stoelen aan de kant en dan kunnen we net met zijn allen binnen in onze kerk.
We genoten van de mooie teksten, de sprekende liedjes en het toneeltje van de juffen en meester.

Dank aan onze werkgroep pastoraal voor alweer een fijne viering.


 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering
 • Startviering