Info voor kinderen geboren in 2016

Info voor kinderen geboren in 2016

Elk kind in België is leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar (wetgeving 1 september 2020). Daarvoor was dat tot 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus 'leren' vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen. 

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 

Voorbeelden:

  • Geboren op 3 januari 2016: leerplichtig op 1 september 2021. 
  • Geboren op 30 december 2016: leerplichtig op 1 september 2021. 

Kinderen zijn 13 schooljaren lang leerplichtig (van 5 jaar tot 18 jaar).

Klik hier door naar alle info Onderwijs Vlaanderen.