Verslag Ouderraad 29 mei 2018

 

AanwezigRube, Nico, René, Katrien, Joke, Marie, Elke, Kurt, Brecht, Steven, Alex, Joost, David, Jaimie, Jeroen, Jochen, Griet, Flore, Tom, Hanne, Barbara, juf Orphée, meester Stijn
Verontschuldigd: Sofie, Gilles, Vero


   
1. Goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.

   2. De eerste vergadering plannen voor volgende jaar
 

- Dinsdag 21 augustus om 20u in de leraarskamer.
- Aanvulling Joost: een gedeelde agenda maken waarin een oplijsting staat van alles wat we reeds gedaan hebben. 
   
    3. Nieuws uit werkgroepen:
 

a) zomerbar 9/6/18 

Ruben licht toe:
de taken moeten nog verder worden aangevuld. In de voormiddag zijn er voldoende vrijwilligers. Indien er vijf leerkrachten zouden willen helpen in de voormiddag is dit voldoende.

De activiteit gaat door van 14u tot 18u.

Joost zal nog wat concrete info (programma) plaatsen op de nieuwsbrief.

b) werkgroep verkeer

Alex licht toe:
genomen acties in het voorbije jaar:
 

 • verkeersactiviteit op 4 mei
 • realisatie van de groene voetjes en het verkeersbord 
 • de paaltjes ter hoogte van de Izegemsestraat
 • de snelheidsmeter ter hoogte van de Izegemsestraat (brugje)

 Juf Orphée laat weten dat het voor volgend jaar goed kan zijn om de leerkrachten er vroeger bij te betrekken, zodat er ook rond dit thema gewerkt kan worden in de klas.

 Jochen voegt er aan toe dat het volgend jaar misschien op de jaarkalender kan geplaatst worden.

 Joost laat weten dat de kinderen volgend jaar een gepersonaliseerd fluojasje zullen krijgen. Dit moet nog concreter worden.

c) werkgroep communicatie

Marie licht toe.
De website wordt nog eens getoond. Jeroen heeft een handleiding opgemaakt voor het gebruik van de website. De website is de toegangspoort tot de drive.

https://sites.google.com/view/vbsdewatermolenouderraad

 Er is een link gemaakt waarop alle werkgroepen staan. Zo ga je via de juiste link naar de juiste pagina. is vanaf nu ook een betere boomstructuur in drive.

 Joost vult aan dat het interessant is om de link telkens te vermelden in verslaggeving.

 Bij algemene info vind je de rubriek ‘hulp nodig’. Hieronder vind je concrete informatie om met drive aan de slag te gaan.

d) stuurgroep

Huishoudelijk reglement: 

 • Jaimie: de trekker zou het financiële moeten rapporteren (zie punt 7). Volgens Jaimie is dit de taak van de penningmeester. Jeroen: als trekker is het wel belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. Jochen: volgend jaar vallen we onder de vzw van school wat er voor maakt dat alles transparant moet zijn. Marie geeft aan dat het zal worden aangepast naar trekker en/of penningmeester.
 • Jaimie: er staat een paar keer in het huishoudelijk reglement het woord ‘consensus’. In een grote groep is het niet evident om tot een consensus te komen. Jochen geeft aan dat ze het allemaal niet te precies willen benoemen om het open te laten.
 • Jaimie: de informatieplicht naar vrijwilligers toe, wat moeten we hieronder zien? Joost licht toe.

Het verslag kan pas volgend jaar goedgekeurd worden.

e) sfeer & gezelligheid

 •  bedankingsreceptie 22/6/18

Het gaat door op vrijdag 22 juni van 18u30 tot 21u.

 Nico laat weten dat we vanaf volgend jaar misschien moeten vermelden dat het zowel de ouderraad als de school is die de ouders uitnodigen. 
 Er volgt nog een mail met de vraag wie kan helpen op de bedankingsreceptie. De buurt zou ook worden uitgenodigd.

 •  eigen zomeractiviteit 6/7/18

De zomeractiviteit wordt georganiseerd voor de actieve leden van de ouderraad. Verdere info volgt nog.


    4. Speelplaats  speelweide

 • Speelweide: kostprijs loopt op voor het onderhoud. Nico heeft de vraag gesteld aan boer Nick. Uiteindelijk is boer Stan langs geweest om de speelweide te maaien.
 • In principe zou ze opnieuw gemaaid moeten worden eind augustus.
 • Stan en Nick zullen ook uitgenodigd worden voor de bedankingsreceptie.
 • Het kan ook interessant zijn om eens na te denken over een investering met de ouderraad voor de speelplaats en speelweide.
 • Juf Katrien en juf Marijke zijn hier ook mee bezig. Kan er vanuit de ouderraad aangesloten worden bij de huidige werkgroep?

Wie wil hierbij betrokken worden? Flore, Alex, Marie en Jochen

     5) Bar evaluatieavond 27/6/18

 • Bar vanaf 15u. Klaarzetten vanaf 14u30.
 • Drank: sangria en fruitsap - er is nog een kleine voorraad aanwezig in de kelder van school. Joost mailt de gegevens door naar Marie.
 • Een doodle wordt opgemaakt door Marie.

     6) Eetfestijn Watermolen Kermis 8/7/18

 • Op vraag van Jean-Pierre is er met de ouderraad beslist geweest om te helpen bij het eetfestijn.
 • Per kaart (15 euro) dat wij verkopen, krijgen we 7,5 euro voor de ouderraad.
 • Taken: klaarzetten van de tent - afdienen - vanaf 11u (tot 14u) 2 ouders die aan het springkasteel willen staan.
 • Iedereen van de ouderraad krijgt een pakketje kaarten (volwassenen - kinderen) om te verkopen.
 • Alex of Marie zullen een doodle opmaken.
 • Wie neemt kaarten mee? Steven, Ruben, Jochen, Joost (drie pakjes voor het secretariaat), Jeroen, Marie, Alex, Griet, Nico

    7)  Penningmeester?

Er zijn momenteel geen kandidaten.

    8)  Vieruurtje

Kinderen in de opvang kunnen pas een vieruurtje eten na 17u15, bij de samenvoeging van kleuter en lager. Dit terwijl 1e shift kleuters reeds klaar is met eten om ±11u50. Is dit voor de actievelingen niet te lang voor men, na het middageten, iets kan of mag eten?

Joost licht toe. Het is weggevallen omwille van organisatorische redenen. Joost zal dit verder mee nemen in overleg.

      9)  Varia

Op de frietjesdag werd er frisdrank voorzien. De vraag komt of dit nodig is? Een onderscheid maken tussen kleuter en lager?

https://sites.google.com/view/vbsdewatermolenouderraad