Verslag Ouderraad 19 april 2018

Aanwezig: Nico, Griet A., Alex, Marie, Griet, Jochen, David, Brecht, Katrien, Flore, Barbara
Verontschuldigd: Joost, René, Steven, Ruben, Sofie D., Sofie R., Elke, Joke, Tom, Gilles, Jeroen, Kurt, Jaimie

  1. Goedkeuring vorig verslag

Het vorig verslag wordt goedgekeurd.

Ivm de voetjes: hoe zit het met het budget?
Verf en de panelen kosten elk €250. 

 2. Nieuws uit werkgroepen

a) Stuurgroep:
van oudercomité naar ouderraad; er is een huishoudelijk reglement opgesteld; dit wordt via mail doorgestuurd aan alle leden van de ouderraad.

b) Gezinsactiviteit:
zomerfeest 09/06/2018: er is een spel, een springkasteel en een bar; alles gaat door binnen de ruimere schoolomgeving; er wordt nog gekeken voor verdere kinderanimatie; er wordt ook een hapje voorzien; hoofdinsteek is een gezellig samenzijn binnen een losse sfeer.

c) Verkeer:
verkeersveilige dag 04/05/2018: dit wordt verder uitgewerkt binnen de werkgroep

d) Communicatie:
alles wat je op drive vindt, kan je ook op deze link terugvinden;
het is een iets overzichtelijkere inhoudsopgave van de drive; https://sites.google.com/view/vbsdewatermolenouderraad/homepage?authuser=1 

e) Losse activiteiten:
* receptie Eerste Communie 28/04/2018: er wordt een doodle opgesteld om helpende handen te verzamelen,
* bedankingsreceptie vrijwilligers: 22/06/2018 vanaf 18u.

 3. Varia

a) Zomeractiviteit S&G:
deze activiteit gaat door op vrijdag 06/07/2018 ‘s avonds en is toegankelijk voor ouders en kinderen.

b) Maaien van de speelweide:
Alex mailt de datum, 27/4/2018 om 16.30u, door naar iedereen.

c) De vergadering van de ouderraad op 3 mei wordt verplaatst naar dinsdag 29 mei om 20.00u.