De ouderraad komt dit schooljaar bijeen op:

maandag 28 augustus
donderdag 5 oktober
woensdag 8 november
maandag 4 december
donderdag 11 januari
zondag 4 februari        ontbijt@devonke
Opgepast, dinsdag 27 februari verdaagd naar 1 maart
donderdag 3 mei 

De vergaderingen starten stipt om 20.00 u (welkom vanaf 19.30u) en gaan door in het nieuw personeelslokaal van vbs De Watermolen (ingang blok P (oud-pastoriegebouw) - 1ste verdieping - lokaal rechts).

Alle ouders zijn welkom!