#verkeersveilige watermolenwal

#verkeersveilige watermolenwal

De Watermolenwal is een woonerf.
Automobilisten mogen voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen.
Het reglementaire verkeersbord voor een woonerf geeft dit niet voldoende aan.

De werkgroep verkeer ontwierp een nieuw en duidelijker verkeersbord.
Omdat ook wij houden van administratieve vereenvoudiging werkten we naar het voorbeeld van het verkeersbord voor een fietsstraat.

We rekenen op alle automobilisten om mee te werken aan de #verkeersveiligewatermolenwal.

We danken de inwoners van de Watermolenwal om deze oproep te afficheren.

Klik hier door naar de PowerPoint voorstelling, infoavond.