Inschrijven

Inschrijven

Online inschrijven via deze rechtstreekse link dit tot en met maandag 15 januari.

Leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar kunnen één avond per week sporten. Leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar twee avonden per week.

maandag: omnisport (1ste tem 6de leerjaar), 16 lessen
(ev. bij teveel inschrijvingen 1ste, 2de en 3de leerjaar: 2 lessenreeksen van 8 lessen)

dinsdag: balspelen/balsporten (1ste tem 6de leerjaar), 17 lessen

donderdag: turnen (1ste tem 6de leerjaar), 18 lessen

vrijdag: kleuterturnen (2de kleuterklas), 10 lessen


Kostprijs: € 22 voor 10 lessen / € 35,20 voor 16 lessen / € 37,20 voor 17 lessen / € 39,60 voor 18 lessen (€2,20/les).
Start lessenreeks: vanaf maandag 22 januari 
van 16.00u tot 17.00u voor leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar
van 17.00u tot 18.00u voor leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar

Kleuterturnen (enkel voor kleuters uit de tweede kleuterklas):
start vrijdag 26 januari, 15.15u - 16.15u .
(samen met de leerkracht gaan de kleuters naar de turnzaal, na de les komt de turnleerkracht met de kleuters naar de blauwe poort)

Op donderdag 18 januari wordt u verwittigd voor welke activiteit uw kind is ingeschreven.


  • Inschrijven