Laatst aangepast op 4 juli 2020
 
   
   SCHOOLJAAR 2019-2020
   
 vrijdag 15 mei heropstart: 1ABC , 2AB --> 4 dagen (woensdag vrij), 
   6de leerjaar --> 2 dagen, telkens 2 groepen (woensdag vrij, geen studie) 
   
 dinsdag 2 juni  heropstart kleuterafdeling: K1ABC, K2AB, K3AB
 vrijdag 5 juni heropstart lagere afdeling: 1ABC, 2AB, 3AB, 4AB, 5de en 6de

 --> geen NOODopvang meer, maar gewone vóór- en náschoolse opvang.
   --> geen studie, geen zwemmen, geen naschoolse sport, 
         geen buitenschoolse activiteiten meer.
   
    SCHOOLJAAR 2020-2021
   
 dinsdag 1 september  Start nieuw schooljaar
   
 maandag 28 september  vrije dag
 zaterdag 3 oktober   VORMSEL 2020 - 11.00u
   
 zaterdag 10 oktober  EERSTE COMMUNIE 2020 - 9.30u
   
 woensdag 14 oktober  pedagogische studiedag,
   vrije dag voor alle leerlingen
   
 maandag 2 november  herfstvakantie
   
 vrijdag 26 november  vormselweekend (vormelingen 2021) - Westouter (26-27-28/11)
   
 maandag 25 januari  vrije dag
   
 woensdag 10 februari  5de Eurosong voor De branding - VM
 donderdag 11 februari  5de Eurosong voor grootouders - NM
   
 woensdag 17 maart  pedagogische studiedag,
   vrije dag voor alle leerlingen
   
 zaterdag 24 april  VORMSEL 2021 - 11.00u
   
 zaterdag 8 mei  EERSTE COMMUNIE 2021 - 9.30u
   
 woensdag 9 juni  pedagogische studiedag,
   vrije dag voor alle leerlingen
   
 vrijdag 25 juni  sportdag voor alle kleuters en leerlingen lagere afdeling,
   Warande (picknick mee)